Přeskočit na obsah

1.6.1 „Dotazník“ pro vedení školy

Následující dotazník je připraven pro tisk a následné vyplnění. 

Má naše škola vypracovaný plán adaptace? 
 □ ano □ ne 

Je tento plán adaptace využíván v adaptačním období?    
 □ ano □ ne                              

Specifikuje plán adaptace konkrétní činnosti začínajícího učitele?    
□ ano □ ne                     

Má naše škola jasně vymezeno, kdo je uvádějícím učitelem (máme vytvořený kompetenční profil uvádějícího učitele, nebo jinak popsané jeho dovednosti)?    
□ ano □ ne 

Má uvádějící učitel vymezeny konkrétní činnosti, které v adaptačním období provádí?  
□ ano □ ne 

Je průběžné hodnocení činností pravidelně vykonávanou v rámci adaptačního období?
□ ano □ ne 

Má uvádějící učitel možnost vzdělávat se v oblasti mentoringu?  
□ ano □ ne 

Vede si začínající učitel profesní portfolio?   
□ ano □ ne                                                           

Využívá uvádějící učitel profesní portfolio začínajícího učitele k jeho profesnímu rozvoji? 
□ ano □ ne 

Vyhodnocuje pravidelně uvádějící učitel práci začínajícího učitele formou pohospitačního rozhovoru?   
□ ano □ ne 

Poskytuje uvádějící učitel začínajícímu učiteli podporu pomocí koučovacích otázek?    
□ ano □ ne 

Poskytuje vedení školy podporu uvádějícímu učiteli pomocí práce s balančním kruhem? 
□ ano □ ne 

Vyhodnocuje pravidelně vedení školy práci uvádějícího učitele pomocí hodnoticích rozhovorů?    
□ ano □ ne 

Vyhodnocuje vedení školy adaptační období a stanoví závěry pro další období?  
□ ano □ ne 

V následující tajence (i online dostupné na odkazu či QR kódu) je pro Vás též připraveno zábavné luštění. Mnoho štěstí.  

https://learningapps.org/5646039

Model může začínajícím a uvádějícím učitelům i vedení školy také pomoci nalézt odpovědi např. na tyto otázky: