Přeskočit na obsah

Model systému podpory začínajících učitelů

Model přináší nápady, konkrétní činnosti, návody, pestré formy podpory i reálné ukázky z různých mateřských, základních, středních i základních uměleckých škol. Hlavním cílem je, aby poskytovaná podpora začínajícího učitele ve škole byla promyšlená a aby bylo možné průběh adaptačního období a jeho efekt sledovat a reflektovat.

Jednotlivé kapitoly

  • Filtrování dle témat