Přeskočit na obsah

10.1.1 Jaké důležité činnosti realizuje vedení školy (ředitel či zástupce ředitele) v adaptačním období?

  • vybírá uvádějícího učitele;
  • vytváří plán adaptace;
  • organizuje spolupráci uvádějícího a začínajícího učitele;
  • podporuje začínajícího učitele i učitele uvádějícího (materiálně, finančně, profesně);
  • motivuje uvádějícího i začínajícího učitele;
  • reflektuje práci začínajícího i uvádějícího učitele;
  • podporuje další profesní rozvoj uvádějícího i začínajícího učitele;
  • vyhodnocuje naplnění cílů daných plánem adaptace (úspěšnost adaptačního období, úspěšnost začínajícího učitele ve vzdělávání a komunikaci s dětmi);
  • provádí sebereflexi.