Přeskočit na obsah

10.1.2 Co vedení školy potřebuje k tomu, aby bylo možné tyto činnosti vykonávat? Jaké existují formy podpory?

V následujícím výčtu uvádíme takové formy podpory, které jsou již v některých školách s úspěchem realizovány:

  • dostupná nabídka metodických materiálů a příkladů inspirativní praxe, které pomohou vytvořit adaptační plán;
  • pestrá nabídka vzdělávání pro vedení škol – koučovací a mentorské dovednosti, supervize, konzultace;
  • práce s profesním portfoliem;
  • sdílení zkušeností s jinými školami – stínování, sdílení, síťování;
  • spolupráce se školami připravujícími učitele v otázce začlenění absolventů škol v adaptačním období a role začínajícího učitele v pedagogickém procesu.

Z tohoto výčtu nabízíme detailnější pohled na následující tři formy podpory, které mohou vedení školy pomoci lépe koordinovat adaptační období začínajícího učitele ve své škole:

  • koučování;
  • plán profesního rozvoje;
  • spolupráce se školami připravujícími učitele.