Přeskočit na obsah

10.1 Úvod

Hlavním a základním předpokladem smysluplného vzdělávání dětí, žáků a studentů je vysoká profesionalita těch, kteří s nimi pracují nejvíce, tedy učitelů. Měli by splňovat nejen požadovanou kvalifikaci a být profesionály ve svém oboru, ale také spolupracují s ostatními pedagogy a neustále aktivně pracují na svém profesním rozvoji. Za kvalitu vzdělávání v konkrétní škole odpovídá ředitel školy. Ten zajišťuje podmínky pro další profesní rozvoj pedagogů, hodnotí jejich práci, pravidelně jim poskytuje zpětnou vazbu a motivuje je k sebehodnocení. Zároveň také podporuje rozvoj schopností a dovedností začínajících učitelů v adaptačním období. Cílem je začínajícímu učiteli pomoci, aby dokázal své poznatky ze studia postupně uplatnit ve vzdělávacím procesu a zároveň se zorientoval v prostředí konkrétní školy.