Přeskočit na obsah

10.2.2 Co důležitého získá člen vedení školy?

  • Pozná sám sebe a uvědomí si své vlastní schopnosti, dovednosti, a na základě sebepoznání bude poznávat a vnímat začínajícího učitele.
  • Bude umět začínajícímu učiteli klást otázky, které budou zaměřeny nejen na možnosti, ale také na otevřenou a pozitivní budoucnost.
  • Povede začínajícího učitele k samostatnému přemýšlení, rozhodování a s ním související odpovědnosti.
  • Bude adaptabilnější vůči změnám.
  • Nebude říkat, co má začínající učitel dělat, ale otázkami ho povede k tomu, aby na řešení přišel sám.
  • Bude umět začínajícímu učiteli poskytovat popisnou zpětnou vazbu v realizační i závěrečné fázi adaptačního období.
  • Dokáže vytvořit plán adaptace pomocí metody SMART (podrobněji je uvedeno níže).
  • Cíle dané adaptačním plánem bude realizovat s využitím modelu GROW (podrobněji v Doporučení pro uvádějící učitele – mentoring).
  • Bude umět efektivně plánovat projekty a procesy, které nezbytně patří do adaptačního období, a efektivně dosahovat potřebných výsledků.