Přeskočit na obsah

10.3.1 Metoda SMART

Tato metoda je vhodná pro volbu cílů, tedy toho, čeho chceme skutečně dosáhnout. Zkratka SMART představuje všechny aspekty, které by měl cíl mít:

S – specifický – Jaký přesně je to cíl? Jak vypadá konkrétně?
M – měřitelný – Jak poznám, že jsem cíle dosáhl?
A – akceptovatelný – Je cíl sladěný a odsouhlasený?
R – reálný – Nakolik je dosažitelný?
T – termínovaný – Kdy a co všechno bude hotové?4

Smyslem této metody je stanovení takového cíle, který bude skutečně splnitelný. Při stanovení cíle navrhují autoři knihy „Průvodce světem koučování“5 vizualizovat si obraz cíle a ten si udržet, prozkoumat cesty vedoucí k cíli, podporovat koučovaného. Zároveň doporučují klást otázky typu:

„Jak to bude vypadat, až cíle dosáhnete?
Co uvidíte kolem sebe?
Co budou říkat ostatní?
Jak se budete cítit?
Jak se bude cítit vaše okolí? apod.“

Například zvolíme tento cíl: „Nový učitel, absolvent, který nastoupí do naší školy v září, se velmi rychle adaptuje.“ Je tento cíl skutečně jasný a konkrétní, je měřitelný? Někteří kolegové používají například pomůcku, která jim pomůže lépe si vybavit čtyři okruhy otázek, tzv. 4U:

  • Co uslyším?
  • Co uvidím?
  • Co ucítím?
  • Co udělám?

Na základě zodpovězení otázek pak může v uvedeném příkladu vzniknout jinak formulovaný cíl, který je jasný, konkrétní a lépe vystihuje naše potřeby i vizi o budoucím stavu, například: „Do konce června tohoto roku bude mít naše škola vytvořený plán adaptace.“