Přeskočit na obsah

10.3.2 Model GROW

Tento model je blíže specifikován v produktu Doporučení pro uvádějící učitele. Zde je pouze uveden příklad, který navazuje na volbu cíle z předchozího odstavce:

G – „Do konce června tohoto roku bude mít naše škola vytvořený plán adaptace.“

Poté je třeba odpovědět si na otázky tak, abychom dosáhli splnění cíle:

R – Jaká je skutečná realita, jaké mám zdroje, co vím, jaké mám podmínky, znalosti, dovednosti pro vytvoření plánu adaptace?

O – Jaké mám možnosti, existují i jiné varianty řešení?

W – Jaké kroky udělám, jak budu postupovat a jaká učiním rozhodnutí?

Obrázek 20 Vizualizace modelu GROW za využití SMARTER cíle. Zdroj: Autoři textu.