Přeskočit na obsah

10.4.1 Jak na zavedení plánů profesního rozvoje

  • motivovat kolegy;
  • zpracovat standard profesních dovedností učitele;
  • vytvořit plán setkávání nad profesním portfoliem;
  • naučit se pracovat s profesním dokladovým portfoliem;
  • naučit se vytěžit z těchto setkání nad portfoliem vše, co je možné.

Mělo by být samozřejmostí, že vedení školy bude dále pracovat se závěry, které vyplynuly z plnění plánů profesního rozvoje, resp. ze setkání nad portfolii s jednotlivými učiteli (vhodné je rozšířit záběr na všechny pedagogy školy).

Při práci s plány profesního rozvoje tak máme možnost sestavit nejen systematický plán dalšího vzdělávání, ale i poznat sociální rozložení pedagogického sboru, individuálně pracovat s jednotlivými učiteli, uvědomit si aktivity, které učitelé dělají, a my jako vedení školy jsme o nich ani nevěděli, poznat, co kolegům znepříjemňuje práci, získat další, dosti významný kamínek do pomyslné mozaiky pro hodnocení učitelů.