Přeskočit na obsah

3.10 Co dělat, když přijde začínající učitel v průběhu roku?

Ve školách se stává, že začínající učitel nenastupuje v předpokládaném termínu (v přípravném týdnu), ale i v průběhu školního roku. Mnohdy se tak děje jako zástup za odcházející učitelku na mateřskou dovolenou, nebo i z jiných důvodů. Tato kapitola modelu má za cíl ukázat možný přístup k úpravě adaptačního období v těchto případech. Rozhodně nejde o univerzální manuál či návod použitelný ve všech školách. Jde spíše o ukázku možného postupu.

Základní východiska:

 • Na začínajícího učitele, který nastupuje do školy v průběhu roku, nesmíme zapomenout. I on si zaslouží naši pozornost, v některých případech možná i větší, než kdyby nastoupil na začátku školního roku.
 • Plán adaptace je třeba upravit tak, aby nebyl začínající učitel přetěžován: to znamená: je třeba snížit počet plánovaných setkání, vybrat opravdu důležité aktivity a zohlednit situace, které již nastaly.
 • V případě potřeby je možné adaptační období upravit pro zkrácený čas, nebo naopak protáhnout do tří školních let.

Postup možných činností školy:

 • Určení uvádějícího učitele
  • Domluvit se s ním na plnění plánu adaptace a na způsobu podpory začínajícího učitele.
 • Vedení školy společně s uvádějícím učitelem by mělo provést úpravu plánu adaptace dle aktuální situace, nutných preferencí pro dané časové období, které jsou odvislé od typu či druhu školy.
 • Naplánovat setkání triády,
  • které je možné ještě před nástupem začínajícího učitele a je zásadní pro nástup do „rozjetého vlaku“ školního roku.
 • Naplňovat postupně plán adaptace.

Jak plán adaptace upravit?

 • Rozdělte jednotlivé body plánu adaptace podle důležitosti.
 • Zvolte vhodnou stupnici důležitosti (procenta, škála…).
 • Podle zbývajícího času najděte činnosti, které je třeba udělat.
 • Vytvořte plán setkání v triádě a náslechy s reflexí a prostor pro realizování náslechů začínajícího učitele u kolegů (jsou asi nejdůležitější a mohou akcelerovat zapojení nového kolegy do vašeho týmu pedagogů).