Přeskočit na obsah

3.2 Co všechno může být pro začínajícího učitele nové?

  • žáci a jejich rodiče;
  • kolegové, ať již pedagogové či provozní zaměstnanci;
  • prostředí školy – prostory jako například sborovna, učebny, kabinety, ředitelna, školní jídelna, specializované učebny, sklady pomůcek, venkovní prostory, ale také hygienická zařízení, prostory pro ukládání lékárničky a podobně;
  • školní vzdělávací program, třídní kniha, třídní výkaz a podobně;
  • elektronické prostředí;