Přeskočit na obsah

3.4.1 Seznámení s kolegy

Velmi důležité je, abychom vytvořili podmínky pro přijetí nového kolegy současným pedagogickým sborem. Nabízí se hned několik činností, které zajišťuje vedení školy. Jde zejména o sdělení informací týkajících se příchodu nového kolegy všem zaměstnancům školy, o nabídku spolupráce při vytváření nového pracovního místa ve sborovně, případně v kabinetu a podobně. Spolupráce celého pedagogického sboru je totiž při samotném příchodu nového kolegy velice důležitá a nezbytná.