Přeskočit na obsah

3.4.2 Výběr uvádějícího učitele

Dále je potřeba věnovat náležitou pozornost výběru uvádějícího učitele, aby mohl nově nastupujícího kolegu smysluplně a efektivně podpořit. Každý pro tuto roli nemusí mít vhodné předpoklady, je třeba vybrat někoho, kdo bude požadavkům na roli uvádějícího učitele nejlépe odpovídat, a to po stránce profesní i lidské. Právě spolupráce začínajícího učitele s jeho uvádějícím učitelem je pro úspěšnost adaptačního období zásadní. Pro efektivní nastavení podnětného a podporujícího prostředí doporučujeme také spolupráci v tzv. triádě, tedy mezi začínajícím učitelem, uvádějícím učitelem a vedením školy. Jejich spolupráci považujeme v rámci adaptačního období za klíčovou.

Adaptační období tedy vnímáme jako období průvodcovství a podpory ze strany uvádějícího učitele a vedení školy směrem k začínajícímu učiteli.

Pro přehlednost nabízíme v dalších kapitolách tohoto dokumentu rozdělení adaptačního období (období dvou školních roků) začínajícího učitele na tři fáze, které logicky uspořádávají běžné činnosti školy.

Činnosti důležité pro adaptační období jsou rozděleny mezi triádu účastníků adaptačního procesu, tedy začínajícího učitele, uvádějícího učitele a vedení školy.

Navržené dělení adaptačního období, včetně doporučených činností, má za úkol usnadnit všem zúčastněným orientaci v plynutí školního roku. Například podpořit vedení školy v přípravě plánů adaptace a poskytnout uvádějícím učitelům přehled činností, kterým by se měli věnovat při práci se svým začínajícím učitelem.