Přeskočit na obsah

3.5.1 Schéma adaptačního období 

Obrázek 8 Schéma adaptačního období. Zdroj: autoři textu.

Jednotlivé fáze tohoto období jsou pojmenovány a charakterizovány následovně: