Přeskočit na obsah

3.5.3 Realizační fáze

Doba od začátku září prvního školního roku, přibližně do měsíce května druhého školního roku, kdy začíná fáze závěrečná. Nejpodstatnější a nejdelší část adaptačního období, během níž se začínající učitel adaptuje na prostředí a kulturu školy a zcela se zapojí do jejího chodu. Právě v této fázi nejvíc využije pomoci svého uvádějícího učitele a některého z členů vedení školy. Společně provádí dílčí reflexi spolupráce i sebereflexi vlastních pokroků.