Přeskočit na obsah

3.5.4 Fáze závěrečná

Doba samotného konce druhého školního roku, jež by měla celé adaptační období úspěšně završit. Je vhodné, aby reflexi, jak se podařilo provést kolegu jeho adaptačním obdobím, provedl ve spolupráci s vedením školy uvádějící učitel. Začínající učitel by měl provést sebereflexi, vyhodnotit svůj plán profesního rozvoje a předvést své portfolio. Tak se nejlépe ověří, zda byl v dané škole nastaven vhodný systém začleňování nově nastupujících kolegů do praxe.

Podrobnou specifikaci jednotlivých fází adaptačního období, stejně jako další atributy a náležitosti adaptačního období začínajícího učitele v české škole, řeší text v následujících kapitolách.

Tento materiál vznikl sběrem námětů a zkušeností učitelů působících na širokém spektru druhů a typů škol a výběrem příkladů inspirativní praxe, tudíž by v něm mohli najít inspiraci všichni, kteří přemýšlí nad zavedením nebo úpravou systému podpory začínajících učitelů ve svých školách.