Přeskočit na obsah

3.5 Časové rozdělení adaptačního období

Námi navržené dělení je pouze orientační a počítá se s tím, že si každá škola přizpůsobí harmonogram i výběr navržených činností podle své situace, personálních možností i zkušeností uvádějícího učitele, dle výše úvazku i předpokladů začínajícího učitele.

Tato příručka popisuje adaptační období trvající dva školní roky. Škola si však může podle aktuálních potřeb stanovit i delší čas, ve kterém bude učiteli poskytovat podporu odpovídající adaptačnímu období.