Přeskočit na obsah

3.6.1 Co považujeme za přípravnou fázi adaptačního období? 

Jako přípravnou fázi adaptačního období chápeme v ideálním případně období od podpisu pracovní smlouvy se začínajícím učitelem až do konce přípravného týdne v srpnu.

Účelem této fáze adaptačního období je zejména příprava na nástup nového učitele do školy tak, aby jeho vstup do nového zaměstnání proběhl bez zbytečného spěchu a stresu všech zúčastněných. Na příchod začínajícího učitele do nové školy se v této fázi připravuje především vedení školy, ale i uvádějící učitel. Poté své představy společně sdílí a pomáhají začínajícímu učiteli v jeho přípravě na školní rok.

Pokud je proces nástupu začínajícího učitele do školy dobře naplánovaný, zefektivní se tím pro vedení školy a uvádějícího učitele celé adaptační období. Systematická příprava na příchod nového učitele rovněž poukazuje na kvalitu řízení školy, na dobře nastavenou organizaci a spolupráci ve škole.