Přeskočit na obsah

3.6.2 Důležité činnosti pro vedení školy

  • příprava plánu adaptace;
  • výběr uvádějícího učitele a zahájení spolupráce s ním;
  • kontrola, zda je na nástup začínajícího učitele vše připraveno;
  • představení začínajícího učitele všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům školy dle podmínek a zvyklostí školy;
  • ověření připravenosti uvádějícího učitele vést učitele začínajícího (jde o vlastnosti a dovednosti profesní i lidské).