Přeskočit na obsah

3.6.3 Důležité činnosti pro uvádějící učitele

  • příprava na poskytování podpory začínajícímu učiteli, včetně promyšlení vlastního harmonogramu;
  • konzultace plánu adaptace s vedením školy;
  • uvádění začínajícího učitele do aktivit školy;
  • seznámení začínajícího učitele s nezbytnou administrativou, kterou musí pedagog školy zvládat a vést;
  • seznámení začínajícího učitele se školním vzdělávacím programem – a pokud jde o kreativního jedince, lze s ním vést diskuzi o případných úpravách školního vzdělávacího programu.