Přeskočit na obsah

3.6.4 Důležité činnosti pro začínající učitele

 • prostudování veřejně přístupných materiálů školy;
 • promyšlení výuky v rámci prvního roku své pedagogické činnosti;
 • promýšlení pomůcek a učebnic, které bude ve výuce používat;
 • seznámení se zaměstnanci školy;
 • absolvování všech potřebných školení (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, školení požární ochrany);
 • seznámení se školním vzdělávacím programem – kapitolami společnými i těmi, které se týkají jeho aprobace;
 • seznámení se způsobem vedení pedagogické dokumentace – “papírové” či elektronické;
 • seznámení se s podpůrnými opatřeními svých žáků, jsou-li nějaké;
 • seznámení se s praxí spolupráce školy s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem, a dalšími institucemi spolupracujícími při tzv. společném vzdělávání.
 • Pro ZUŠ a konzervatoře je specifické například:
  • seznámení se s žáky (alespoň dopředu vědět, jaké bude učit ročníky), ideálně „převzetí“ žáků od jejich stávajícího učitele