Přeskočit na obsah

3.7.2 Důležité činnosti pro vedení školy

  • v případě třídnictví seznámení začínajícího učitele s žáky a jejich sociálním zázemím;
  • provedení reflektivního rozhovoru se začínajícím učitelem a uvádějícím učitelem (prvotní reflexe) na konci čtvrtletí;
  • náslech v hodině začínajícího učitele minimálně dvakrát během adaptačního období;
  • podpora návštěv začínajícího učitele v hodinách zkušených učitelů;
  • podpora spolupráce s prvky mentoringu na škole vytvořením co možná nejlepších podmínek pro práci uvádějících učitelů.