Přeskočit na obsah

3.7.3 Důležité činnosti pro uvádějící učitele

  • poskytování odborné i psychické podpory začínajícímu učiteli po celé období adaptace včetně uplatňování popisné a hodnoticí zpětné vazby;
  • pomoc začínajícímu učiteli s orientací v nabídce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků;
  • podpora vlastního rozvoje (rozvoj sebe sama), nalezení prostoru pro sebevzdělání i doplňování energie.