Přeskočit na obsah

3.7.4 Důležité činnosti pro začínající učitele

  • pokračování ve studiu dokumentace školy, vnitřních směrnic a postupů činností; 
  • zapojení do vzájemných náslechů (uvádějící učitel i další kolegové), včetně uplatnění sebereflexe; 
  • spolupráce při organizaci aktivit školy; 
  • vzdělávání se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.