Přeskočit na obsah

3.8. 1 Co považujeme za závěrečnou fázi adaptačního období?

Závěrečná fáze adaptačního období začínajícího učitele je poslední fází adaptačního období a plynule navazuje na realizační fázi. Podílí se na ní začínající učitel, uvádějící učitel a vedení školy.

Tato fáze adaptačního období dává prostor pro komplexnější ohlédnutí za průběhem adaptačního období. Sebereflexe všech aktérů adaptačního období a vzájemná zpětná vazba umožňují zjistit, zda byly splněny stanovené cíle, zvolené v rámci plánu profesního růstu a do jaké míry byla naplněna očekávání. Reflexe dává příležitost k hodnocení, ale také k hledání cesty dalšího rozvoje všech účastníků a k pohledu do budoucna.

Závěrečná reflexe by měla pracovat i s dílčím hodnocením, které probíhalo průběžně, jen tak je možné sledovat postupné kroky začínajícího učitele. Ideálním místem pro shromažďování těchto dokumentů je portfolio začínajícího učitele.