Přeskočit na obsah

3.8.2 Důležité činnosti pro vedení školy

  • formativní hodnocení – z popisu výstupů z adaptačního období stanoví nové cíle a potřeby školy i začínajícího učitele a spolu se začínajícím a uvádějícím učitelem vyhodnotí stávající plán profesního rozvoje a stanoví další cíle profesního rozvoje začínajícího učitele;
  • vyhodnocení, jak škola pracovala se začínajícím učitelem, jak mu dávala podporu, co se dařilo více, co méně, popsání toho, co se škola naučila a jak bude příště postupovat;
  • případně zvážení, zda chce se začínajícím učitelem nadále spolupracovat.