Přeskočit na obsah

3.8.3 Důležité činnosti pro uvádějící učitele

vyhodnocení spolupráce s prvky mentoringu a popsání toho, co se začínající učitel naučil, jak dosáhl cílů, které byly stanoveny při vstupu do procesu adaptace a v plánu profesního růstu;

sebereflexe uvádějícího učitele;

příprava návrhů na úpravu plánu adaptace pro příští využití.