Přeskočit na obsah

3.8.4 Důležité činnosti pro začínající učitele

  • zhodnocení toho, co se v průběhu adaptačního období dařilo více, co méně, co chybělo zcela a co by se mohlo dělat jinak;
  • příprava portfolia;
  • zamyšlení nad tím, co se v průběhu adaptačního období naučil a jaké další potřeby v této oblasti má;
  • ve spolupráci s uvádějícím učitelem vyhodnocení plánu profesního rozvoje a příprava svého plánu profesního rozvoje na další období;
  • případně zvážení, zda chce na dané škole dále působit.