Přeskočit na obsah

3.8.5 Příprava na závěrečný rozhovor

Co podstatného je potřeba udělat pro hladký průběh a úspěch závěrečného rozhovoru?

soustředit všechny postupně vytvářené zpětnovazební dokumenty v portfoliu a dobře je prostudovat (například přípravy na hodiny a jejich reflexe, záznamy z hospitací a jejich reflexe, záznamy z návštěv v hodinách zkušenějších učitelů a jejich reflexe, záznamy z průběžných reflektivních rozhovorů mezi začínajícím učitelem, uvádějícím učitelem a vedením školy, zpětné vazby od žáků, případně záznamy v pedagogickém deníku, portfolio profesního rozvoje začínajícího učitele či uvádějícího učitele, záznamy a reflexe ze vzdělávacích akcí a podobně);

získat další možné podklady k uskutečnění reflexe, provést konzultace s předsedou předmětové komise, se zástupcem ředitele, s výchovným poradcem a podobně;

stanovit cíle závěrečného rozhovoru a vytvořit jeho osnovu a seznámit s nimi začínajícího učitele; při plánování striktně oddělit prosté hodnocení činností a reflektivní zpětnou vazbu nabízející další rozvoj a podporu;

stanovit termín závěrečného rozhovoru a vymezit mu dostatek času.