Přeskočit na obsah

3.9.2 Přístupy ke zpracování

Školy zapojené do pilotáže přistupovaly k plánům adaptace několika způsoby. Nejčastěji se inspirovaly v kapitole XI. Modelu. Do pilotáže se také hlásily školy, které měly zájem o změnu a chtěly své léty zažité způsoby adaptace upravit a zefektivnit.

Asi nejčastější způsob zpracování plánu je rozdělení podle jednotlivých měsíců s tím, že v daném období byly uvedeny činnosti, které má vykonávat začínající učitel, uvádějící učitel a člen vedení školy (plán nazvaný „Měsíční s triádou“). Právě práce v triádě (začínající učitel, uvádějící učitel a člen vedení školy) je jedním z principů podpory začínajícího učitele v uvádění do učitelské praxe.