Přeskočit na obsah

3.9.5 Příklad uspořádání plánu adaptace – „Časová linie s odpovědností“

Třetím přístupem pak bylo uspořádání úkolů v časové linii s vyznačením, koho se daný úkol týká (plán adaptace typu „Časová linie s odpovědností“). Příkladem je následující plán. V plánu je pečlivě oddělena odpovědnost jednotlivých aktérů i dalších osob v rámci školy. Opět se jedná o málo popisný dokument, kde je seznam činností a očekává se určitá míra samostatnosti začínajícího učitele.

   Ukázka plánu adaptace – Časová linie s odpovědností.

Výhody tohoto přístupu jsou:

  • přehlednost úkolů,
  • jasná struktura,
  • efektivní rozdělení činností do měsíců – ponechaná možnost volby vhodného termínu.

Jako nevýhody se jeví:

  • personální přehlcenost – obsahuje více osob, s nimiž se musí hned v počátku začínající učitel setkat,
  • uvedení vícero spolupracovníků u některých činností,
  • horší orientace pro uvádějícího učitele a člena vedení školy.