Přeskočit na obsah

3.9.6 Další plány adaptace

Výše uvedené tři přístupy se objevovaly ve většině zapojených škol. Vyskytly se však i odlišné plány adaptace, které stojí za pozornost. Z nich je patrno, že školy mohou, a mnohdy i jdou, jít svojí vlastní cestou.

Jedním z nich je příklad z MŠ Pod Smrkem[4], ze kterého vybíráme část zaměřenou na činnosti vedení školy (celý plán je v příloze tohoto článku).

Jednorázové činnosti (ředitelka školy)

 1. Vstupní informace
 2. Odborné a sociální zaškolení

Průběžné činnosti

 1. Motivující přístup
 2. Pravidelné pedagogické rady
 3. Informace od spolupracovníků
 4. Vzdělávání
 5. Základní zásady práce učitelky
 6. Konkrétní individuální plán
  • metody uvádění
  • podmínky třídy – seznámení
  • administrativa – seznámení, průběžná kontrola
  • třídní vzdělávací program – seznámení, aplikace v praxi
  • metodické a didaktické materiál
  • hospitace:
  • neformální vstupy – průběžně dle potřeby a aktuální situace (po dohodě možnosti do jiných tříd, k jiné kolegyni
  • vyhodnocování procesu adaptace
 1. průběžné hodnocení
  • termín – minimálně čtvrtletně (dle potřeby častěji)
  • stanovit cíl hodnocení, na základě cíle stanovit kritéria a rozsah
  • závěry dle potřeby konzultovat s vedením školy
 1. závěrečné hodnocení
  • na konci školního roku
  • celkové zhodnocení průběhu a pokroků adaptace
  • hodnocení ústní (v případě nutnosti i písemné)
  • se závěry seznámit vedení školy (př. na pedagogické radě)
 1. vzdělávání
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků – zaměření (RVP PV, ŠVP, PV, komunikace s rodiči apod.)

V plánu se škola zaměřuje nejen na prosté vypsání úkolů, ale také na možné vzdělávací strategie, způsoby uvádění a upozorňuje i na určitá úskalí v době adaptace.

Příklady plánů adaptace byly použity z následujících škol:

 • SSSE Trnkova Brno
 • ZŠ Střílky
 • ZŠ a MŠ TOVAČOV
 • MŠ Pod Smrkem