Přeskočit na obsah

3.9 Plán adaptace

Jedná se o dokument, či chcete-li pravidla, postup, schéma…, který si každá škola vytváří podle svých potřeb a svých možností. Není možné přesně určit (a nebylo by to ani prozíravé), co tento dokument má a co nemá obsahovat. Model, zvláště pak kapitola XI. Příklady inspirativní praxe, přináší určitou nabídku reálných příkladů a nápadů, jak by takový plán adaptace mohl vypadat.

Školy zapojené do pilotáže Modelu tento svůj plán buď tvořily zcela nově, nebo se inspirovaly příklady uvedenými v kapitole XI. Na základě pilotáže pak učitelé ze zapojených škol následně své plány podpory upravovali, či měnili. Z rozhovorů s nimi a ze zpětných vazeb od škol je možné shrnout následující pravidla, která účastníci považovali za důležitá.