Přeskočit na obsah

4.2 Balanční kruh

Obrázek 10 Balanční kruh – kompetenční profil ZU. Zdroj: autoři textu.