Přeskočit na obsah

4.3.5 Kompetence administrativní a organizační

Administrativní úkony učitel nijak zvlášť nevyhledává, často je považuje za zatěžující a odvádějící od samotné výuky. Na druhou stranu, pokud je začínající učitel uchopí jako činnosti, které mu mohou usnadnit práci, bude profitovat učitel i žák. Například kvalitně vytvořený individuální vzdělávací plán poskytne učiteli celoroční přehled pro vzdělávání žáka a systematický přístup k jeho individuálním potřebám. Pro začínajícího učitele je administrativa jistě náročnou činností, ale díky jejímu zvládnutí bude jeho práce systematická a odpovědně plánovaná s ohledem na potřeby učitele i žáků.

Když k výše uvedené dovednosti ještě přidá znalost provozu školy, má svou práci velmi ulehčenou. Je vhodné vědět, kam poslat žáka v případě zdravotních obtíží, když se učitel zrovna věnuje výuce, kde najde pomůcky, odbornou literaturu, jak vést dohled na chodbách a další. Orientace v psaných i nepsaných pravidlech sníží začínajícímu učiteli prvopočáteční stres, a naopak podpoří jeho přirozené sebevědomí a autoritu, které jsou na začátku praxe vítané.

  • Ovládá administrativní úkony učitele (třídní kniha, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, katalogové listy, evidenční listy apod.).
  • Orientuje se v provozu školy a třídy, zná základní pedagogickou a provozní dokumentaci školy.