Přeskočit na obsah

5.1 Balanční kruh

Další kompetence můžeme rozdělit do pěti níže uvedených oblastí

Obrázek 11 Balanční kruh – kompetenční profil UU. Zdroj: autoři textu.

Další kompetence můžeme rozdělit do pěti níže uvedených oblastí.