Přeskočit na obsah

5.2.1 Kompetence komunikativní a kompetence ke spolupráci

Komunikativní kompetence je velmi široká oblast, a proto zdůrazňujeme, že v tomto případě ji velmi výrazně zužujeme na ty složky vědomostí, dovedností a návyků, které se uplatní zejména při práci na rozvoji začínajícího učitele. Vybrali jsme části zdůrazňující roli uvádějícího učitele.

  • Argumentuje a efektivně komunikuje s vedením školy a začínajícím učitelem.
  • Empaticky a vstřícně přistupuje k začínajícímu učiteli.
  • Aktivně naslouchá a klade otázky.
  • Komunikuje ve skupině žáků, ve třídě, s pedagogickým sborem.
  • Vytváří a prohlubuje vzájemnou důvěru mezi uvádějícím a začínajícím učitelem.
  • Navazuje a udržuje profesní vztahy na pracovišti.
  • Při komunikaci s žáky respektuje jejich osobnost.
  • Rozpoznává příležitosti vhodné pro spolupráci s kolegy.

Příklad indikátoru:

  • Podílí se na sdílení zkušeností, přispívá vlastními i využívá zkušeností svých kolegů.