Přeskočit na obsah

5.2.2 Kompetence k uplatnění mentoringu

Skutečné uvádění začínajícího učitele do pedagogické praxe se bez mentoringu neobjede. Bez něho by bylo omezeno na pouhé předávání instrukcí o chodu školy a mělo by minimální vliv na kvalitu výuky začínajícího učitele. Ne každý uvádějící učitel musí být proškolený certifikovaný mentor, ale měl by disponovat alespoň základními mentorskými dovednostmi. Nápomocen by mu rovněž měl být text věnovaný mentoringu v kapitole Doporučení pro podporu uvádějících učitelů a také v kapitole zabývající se popisnou zpětnou vazbou s názvem Hodnocení dosažených kompetencí.

 1. Systematicky pozoruje učitele při výuce.
 2. Vede mentorský rozhovor podle modelu GROW.
 3. Poskytuje popisnou zpětnou vazbu.
 4. Stanovuje SMART cíle.
 5. Užívá silné, pozitivní a rozvíjející otázky zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností začínajícího učitele.
  Příklad indikátoru:
  • Při mentorském rozhovoru klade otevřené otázky zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností začínajícího učitele.
 6. Aktivně naslouchá a parafrázuje.
 7. Vede učitele k tomu, aby definoval, čeho konkrétně chce dosáhnout.
 8. Pomáhá se stanovením cíle.
 9. Umí uzavřít kontrakt o mentoringu.
 10. Povzbuzuje a podporuje učitele.
 11. Vyhodnocuje a řídí spolupráci.