Přeskočit na obsah

5.2.3 Kompetence k rozvoji školy

Uvádějící učitel by neměl být tím, který zůstává nezapojený do celoškolního dění. Předpokládáme, že je to aktivní jedinec a v souladu s nastíněnými etickými kompetencemi pozitivně ovlivňuje klima školy, je viditelnou osobností a jednou z výrazných tváří školy. Svou působnost tak směřuje nejen ke kolegům, ale také k vedení školy a rodičovské i širší veřejnosti.

 1. Přispívá k vytváření pozitivního klimatu školy, založeného na vzájemném respektu a sdílení společných profesních hodnot a spolupráci.
 2. Spolupracuje s vedením školy a přispívá k formulaci i naplňování vize školy.
 3. Spolupracuje s rodiči při hledání cesty k rozvoji dítěte nebo žáka.
 4. Zapojuje rodiče dětí nebo žáků do života školy.
  Příklad indikátoru:
  • Nastaví se začínajícím učitelem plán spolupráce s rodiči na daný školní rok.
 5. Komunikuje s partnery školy a účelně s nimi spolupracuje.
 6. Podílí se na prezentaci a rozvoji školy.
  Příklad indikátoru:
  • Nabízí začínajícímu učiteli témata vhodná k podpoře spolupráce s rodiči a k objasnění pedagogických záměrů školy a učitelů.
 7. Podporuje růst kvality vzdělávání ve své škole podporou dalších pedagogů.
 8. Přispívá k vytváření sebeučicí se organizace.