Přeskočit na obsah

5.2.4 Kompetence profesní

Uvádějící učitel by měl být schopný vést začínajícího učitele k práci na profesním portfoliu. Nejedná se o povinnost, jeho vedení je dobrovolná záležitost, ale z našeho úhlu pohledu je důležitou kompetencí. Takovou dovednost může zprostředkovat jen obtížně, pokud nemá alespoň částečnou vlastní zkušenost s přípravou portfolia. Na základě zkušeností, prostřednictvím uváděných konkrétních příkladů a ukázkou portfolia může začínajícího učitele vhodně motivovat k zájmu o tuto problematiku. Důležitou součástí je rovněž znalost principů práce s portfoliem, a je proto vhodné, aby byl uvádějící učitel v této oblasti průběžně vzděláván v rámci DVPP. Podrobněji se tomuto tématu věnuje produkt Hodnocení dosažených kompetencí.

Také je vhodné, aby byl uvádějící učitel zkušeným pedagogem. Nemusí nutně každou z níže uvedených rozvojových strategií využívat, ale měl by je umět začínajícímu učiteli předvést při výuce. Tento výčet metod není určitě kompletní a zajisté by se dal doplnit o metody další. Slouží tak k inspiraci uvádějících učitelů.

 1. Vede své vlastní profesní portfolio.
 2. Průběžně se učí a vzdělává a využívá různé zdroje pro svůj profesní růst.
 3. Podporuje atmosféru spolupráce a otevřené klima školy.
 4. Povzbuzuje k využívání rozličných zdrojů informací, propojených se skutečným životem.
 5. Zpřístupňuje zdroje informací a materiály žákům.
 6. Plánuje výuku s ohledem na potřeby a úroveň žáků s nejvyšším možným využitím individualizace.
 7. Využívá různé aktivizační metody pro podporu učení žáků.
 8. Podporuje žáky ke vzájemnému učení.
 9. Ve své výuce používá kooperaci a konstruktivistické učení.
 10. Podporuje reflexi a sebereflexi žáků.
 11. Rozvíjí u žáků kritické myšlení.