Přeskočit na obsah

6.2.5 Reflexivní kompetence

Kompetence reflexivní znamená schopnost a dovednost vedení školy hodnotit. Zahrnuje takové specifické dovednosti, které vedení školy využívá při hodnocení práce začínajícího i uvádějícího učitele a které zároveň přispívají k jejich dalšímu profesnímu i osobnímu rozvoji. Tato kompetence předpokládá současně schopnost sebereflexe. Jako reflexivita je označována klíčová kompetence, která činí člověka schopným hodnotit po kritickém porovnání výkon podle dosažených výsledků, pochopit subjektivní ustálené způsoby reakcí a rutin, ujasnit si vlastní pohnutky a měřítka hodnot.9

Vedení školy:

 1. Vede se začínajícím i uvádějícím učitelem hodnoticí rozhovory, v nichž využívá popisnou zpětnou vazbu.
  Příklad indikátorů:
  • Hodnoticí rozhovory vedou k progresi začínajícího učitele v oblasti profesního rozvoje i jeho pedagogických dovedností.
  • Používá formativní hodnocení.
  • Umí vnímat a popsat realitu.
 2. Umí vystihnout a popsat silné a slabé stránky uvádějícího i začínajícího učitele a zároveň je směruje k dalšímu profesnímu rozvoji.
  Příklad indikátorů:
  • Monitoruje náměty nově nastupujícího kolegy a problémy, které mu přináší proces adaptace ve škole.
  • Vedení školy podporuje začínajícího učitele ve zvládnutí projektového time managementu.
 3. Nastavuje smysluplné autoevaluační procesy adaptačního procesu s cílem zefektivňování tohoto procesu a poskytnutí co možná největší podpory začínajícímu i uvádějícímu učiteli.
 4. Umí pracovat s profesním portfoliem, a to jak svým vlastním, tak zvládá podporu začínajícího i uvádějícího učitele v tvorbě portfolia.
  Příklad indikátorů:
  • Vybírá si materiály k uložení do portfolia, na jejich základě poté reflektuje svůj profesní růst.
  • Vedení školy začínajícímu učiteli jasně stanovuje pravidla, která platí po dobu zahraničního výjezdu.
  • Vedení školy začínajícímu učiteli jasně stanovuje kontrolní mechanizmy.