Přeskočit na obsah

7.4 K čemu použít kompetence a indikátory?

Hodnocení, reflexi a sebereflexi je vhodné provádět za pomoci profesních kompetencí a indikátorů (tzv. ukazatelů). Návrhy kompetencí pro začínající učitele, uvádějící učitele a vedení školy v adaptačním období jsou uvedeny v předchozích kapitolách (viz kapitoly Kompetenční profil začínajícího učitele, Kompetenční profil uvádějícího učitele a Kompetenční profil vedení školy ve vztahu k adaptaci začínajícího učitele). Kompetence poskytují uživatelům přehled o dovednostech, znalostech a postojích, které je vhodné rozvíjet za účelem kvalitně odváděné práce. Každá kompetence se v navržených profilech začínajícího učitele, uvádějícího učitele a vedení školy skládá z dílčích dovedností, které tvoří náplň dané kompetence. Indikátory jsou pak konkrétními ukazateli používání daných dovedností, resp. ukazateli naplnění kompetencí v praxi. Kompetence, případně indikátory, nám umožní konkrétně pojmenovávat a za pomoci v této kapitole navržených metod hodnocení i vyhodnocovat naše silné a slabší stránky, kterým se pak můžeme cíleněji věnovat např. v plánech profesního rozvoje. Protože jsou indikátory velmi konkrétními příklady použití dovedností v praxi, je vhodné, aby si indikátory pojmenovala ve vztahu k navrženým kompetencím každá škola sama na základě vlastních podmínek a preferencí. Námi navržené indikátory, které jsou blíže popsány v předchozích kapitolách věnovaných kompetenčním profilům, mohou tedy sloužit jako vzor nebo inspirace.