Přeskočit na obsah

7.5 Metoda hodnocení – profesní portfolio

Profesní portfolio je odrazem učitelova stylu učení, jeho strategií, metodických postupů, didaktických preferencí, zvládnutí kompetencí a jeho vlastního pojetí výuky. Hlavním přínosem tvorby a vedení profesního portfolia je sebereflexe, kterou provádí každý učitel při výběru, komentování a zdůvodňování jednotlivých ukládaných dokladů. Od ní se odvíjí úvahy o dalším profesním rozvoji učitele. Cílem tohoto nástroje (více o tvorbě profesního portfolia viz kapitolu Doporučení pro podporu uvádějících učitelů) je průběžné vytváření odpovídajícího obrazu vlastního profesního výkonu, který učiteli umožňuje aktivně pracovat na vlastním rozvoji.

Profesní portfolio je vhodným nástrojem pro hodnocení a sebereflexi začínajícího učitele, uvádějícího učitele i vedení školy. Každý účastník adaptačního období může podle své role na konci tohoto období prostřednictvím nashromážděných dokladů zhodnotit naplnění svého cíle.