Přeskočit na obsah

7.6.1 Co je tedy metoda balančního kruhu?

Balance wheel (kolo rovnováhy) je pozoruhodné svou jednoduchostí, přehledností a zároveň velkou efektivitou. Je součástí ericksonovského přístupu ke koučinku, který je spojen s prací Miltona H. Ericksona (1901–1980). Metody tohoto amerického psychiatra jsou krátké, strategické a orientované na řešení.

Kolo rovnováhy – teorie

Kolo rovnováhy je určitou formou použití škály (Horská, 2009). Škály jsou zde skládány do kruhu, kde lze sledovat, jak jeden faktor ovlivní další sféry. Jeho hlavní výhodou je názornost, přehlednost, vizualizace oblastí, které tvoří celek (Podaná, 2012). Základem techniky je soubor os (minimálně 4, optimálně 8–10, maximálně 12–15 kvůli přehlednosti), resp. výsečí kruhu, které představují nejpalčivější, nejdůležitější oblasti. K jednotlivým osám či do výseků kruhu se doplní názvy oblastí. Dále se na jednotlivých osách nastaví škála, obvykle osvědčená desetibodová, kdy 1 (ve středu kruhu) znamená naprostou nespokojenost, 10 (na obvodu kruhu) je ideální stav. Pro vysvětlení škály je vhodné použití metafor, např. tma – světlo, chlad – teplo, dno – hladina, nástupní – výstupní stanice vlaku, úpatí – vrchol kopce apod. (Mariánková, Využití techniky Balance Wheel v koučinku, online, 2018).

V našem případě budou jednotlivé výseče balančního kruhu představovat jednotlivé kompetence začínajícího učitele, které ve svém souhrnu představují celkový kompetenční profil pedagoga.

Učitel provede sebehodnocení v jednotlivých oblastech na škále 1–10. Při tomto sebehodnocení mu budou významně nápomocny vybrané doklady v profesním portfoliu, kterými může svoje hodnocení na škále balančního kruhu prokázat.