Přeskočit na obsah

7.6 Metoda sebereflexe – balanční kruh

Tato metoda může velmi dobře pomoci začínajícímu učiteli, uvádějícímu učitele i řediteli školy uvědomit si silné a slabé stránky svých kompetencí a soustředit síly, aby se co nejvíce zdokonalila pedagogická činnost jako celek. Vedení školy může zlepšit či zkvalitnit cestu podpory pro začínajícího učitele.

Společně s profesním portfoliem a následně plánem profesního rozvoje uzavírá tato metoda cyklus analýzy, reflexe a dalšího plánování pro neustálé zkvalitňování pedagogických dovedností a v důsledku také pro zkvalitňování výsledků vzdělávání dětí a žáků.

Vedení školy má tak jedinečnou příležitost zhodnotit nastavený adaptační proces a vyvodit další postupové kroky směrem k jeho zkvalitnění.