Přeskočit na obsah

8.3 Sdílení

Sdílení informací a zkušeností v komunikaci organizace je prostředkem k vyšší efektivitě práce. V prostředí školy je sdílení prostředkem efektivní podpory začínajícího učitele.

V průběhu adaptačního období nejprve vedení školy sděluje začínajícímu učiteli základní informace o charakteru a chodu školy, v průběhu adaptačního období s ním pak uvádějící učitel sdílí naplánované formy podpory. Názory všech mají svou přidanou hodnotu.

Jaká pozitiva přináší vzájemné sdílení začínajícímu učiteli v adaptačním období?

  • přirozený prostředek sebereflexe sdílejících osob;
  • předávání psaných i nepsaných norem a pravidel školy;
  • nástroj podpory při hledání řešení – inspirace;
  • posilování interpersonálních vazeb (vztahy, začlenění, sebevědomí);
  • efektivní způsob kooperace;
  • přenos specifických metodických vzdělávacích principů konkrétní školy.