Přeskočit na obsah

9 Doporučení pro podporu uvádějících učitelů

Uvádějící učitel je ve škole pro začínajícího učitele prvním zprostředkovatelem pedagogické reality. Aniž bychom opomíjeli důležitost ostatních aktérů adaptačního procesu, má uvádějící učitel klíčovou roli. Pokud poskytne účinnou podporu, připraví začínajícího kolegu na běžné situace pedagogické praxe a propojí ho s pedagogickým sborem, bude to velmi zásadní krok pro zvládnutí adaptačního období a sníží to riziko odchodu začínajícího učitele na jinou školu či úplného odchodu ze školství. Pro práci uvádějícího učitele je však velice důležité, aby podporu nejen poskytoval, ale také některé formy podpory využíval pro vlastní rozvoj.

Uvádějícím učitelem by vždy měl být zkušený pedagog, kterého plně respektuje jak vedení školy, tak ostatní učitelé. Zároveň by to měl být člověk, který dokáže efektivně komunikovat a umí předávat řadu kompetencí, neformálních zkušeností a postřehů důležitých pro úspěšné zapojení začínajícího učitele nejen do vzdělávacího procesu, ale i do života školy. Při výběru uvádějícího učitele je také vhodné zohlednit osobnostní charakteristiky uvádějícího i začínajícího učitele. Ideální je, když si vzájemně dobře rozumějí a takzvaně „si sednou“.

Důležitou součástí práce uvádějícího učitele je spolupráce s prvky mentoringu, která by se měla stát jedním z pilířů uvádění. V ideálním případě je uvádějící učitel proškolený certifikovaný mentor, ale užitečným pro začínajícího učitele může být i zkušený uvádějící učitel se základními znalostmi z oblasti mentoringu. Model systému podpory začínajících učitelů nemá ambice udělat z uvádějících učitelů proškolené mentory. Cílem je spíš naučit uvádějící učitele využívat prvky mentoringu v rámci uvádění začínajícího učitele.

Pro bližší charakteristiku podpory, kterou by měl uvádějící učitel využívat pro vlastní rozvoj i pro práci se začínajícím učitelem byly vybrány tyto formy:

 • mentoring,
 • práce s profesním portfoliem
 • a supervize.
 • Mezi další pak patří například:
  • konzultace s vedením školy či s jiným uvádějícím učitelem;
  • spolupráce uvádějícího učitele s vedením školy při nastavování kritérií pro potřeby reflexe;
  • vzájemná výměna zkušeností uvádějících učitelů;
  • tzv. síťování škol;
  • spolupráce se zkušeným mentorem při zdokonalování vlastních mentorských dovedností uvádějícího učitele;
  • podpora dovednosti poskytování popisné zpětné vazby;
  • kladení otázek a další.