Přeskočit na obsah

11.1.11 Plán adaptačního období na druhý školní rok – Mateřská škola

Škola Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892
Přínos pro začínajícího učitele Přehled činností začínajícího učitele seskupený do čtvrtletí 
Příklad, jak postupovat v adaptaci ve 2. školním roce
Srozumitelný podklad pro sebereflexi 

Příklad pocházející z mateřské školy je inspirativní svou jednoduchostí a hlavně přehledností, z níž je každému aktérovi adaptace začínajícího učitele jasné, co má dělat a kdy – s jednoznačným cílem: co nejvíce začínajícímu učiteli (ZU) ulehčit jeho vstup do druhého roku jeho pedagogické praxe.

   Plán adaptačního období na druhý školní rok.