Přeskočit na obsah

11.1.12 Plán adaptace na druhý školní rok – Mateřská škola

Škola Mateřská škola Rokycany, U Saské brány, příspěvková organizace   
Přínos pro začínajícího učitele Přehled činností začínajícího učitele seskupený do čtvrtletí 
Příklad, jak postupovat v adaptaci ve 2. školním roce 
Srozumitelný podklad pro sebereflexi

Níže uvedený příklad inspirativní praxe pochází z mateřské školy. Jsou zde uvedeny cíle, činnosti a povinnosti aktérů adaptačního procesu začínajícího učitele. Formální provedení plánu adaptace do tabulky, z níž je jasné, kdo co a kdy dělá, se zdá skutečně inspirativní.

Povinnosti uvádějící učitelky:

 • pravidelná setkávání – rozbory vzdělávací činnosti začínající učitelky (ZU), doporučení;
  • hospitační činnost u začínající učitelky + vedení pohospitačních rozhovorů;
  • práce s profesním cílem ZU – doporučení literatury, vzdělávání, realizace, vyhodnocování (podkladem je plán profesního rozvoje);
  • reflektování potřeb začínající učitelky a posílení kompetencí dle společné reflexe (podkladem je sebereflexe práce pedagoga, balanční kruh).

Cíle podpory (viz balanční kruh):

 • samostatnost v plánování výchovně vzdělávací činnosti;
  • zdokonalení v přípravě prostředí pro vzdělávání;
  • posílení odborných znalostí v oblasti metod a forem vzdělávání;
  • naučit se lépe vyhodnotit vzdělávací pokroky dětí (výstupy využít při plánování);
  • spolupráce s rodinou funguje, pracovat dále na této silné stránce;
  • více promýšlet reflexi a sebereflexi vzdělávání;
  • práce s profesním cílem a profesním portfoliem (profesní rozvoj pedagoga);
  • aktivní zapojení do rozvoje školy a spolupráce s kolegy (sdílení zkušeností);
  • podpořit smysl evaluace (pochopení);
  • poskytování zpětné vazby.

Povinnosti začínající učitelky:

 • příprava na plánování výuky, vedení výchovně vzdělávacího procesu;
  • vedení písemných příprav na pedagogickou činnost;
  • práce na svém plánu profesního rozvoje – práce na profesním cíli, vedení profesního portfolia, sebevzdělávání se;
  • spolupráce při organizaci aktivit a akcí školy;
  • aktivní spolupráce s uvádějící učitelkou;
  • účast na hospitacích u zkušených kolegyň.

Ředitelka školy:

 • vytváří podmínky pro naplnění Plánu adaptace;
  • podporuje profesní rozvoj UU a ZU;
  • reflektuje práci ZU a UU.
http://zacinajiciucitel.projektsypo.cz/wp-content/uploads/2023/04/11_1_12_tabulka.pdf“ target=“_blank“ style=“text-decoration: none;“ rel=“noopener“>   Plán adaptačního období na druhý školní rok.