Přeskočit na obsah

11.1.15 Plán adaptace

Škola7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace
Přínos pro začínajícího učiteleUkázka možné spolupráce v triádě
Podrobný popis činností seskupených po jednotlivých měsících

Následující ukázka přináší plán adaptace, který zahrnuje podrobný popis činností všech tří aktérů, kteří jsou součástí adaptačního období: začínající učitel – uvádějící učitel – vedení školy. Jedná se o zahájení účinné spolupráce v triádě, jejíž součástí jsou společné reflexe. Ukázka zahrnuje rovněž formuláře pro záznamy reflexí.

Adaptační program pro začínajícího učitele (ZU) mateřské školy (MŠ)

Školní rok:

Jméno             příjmení          uvádějícího                 učitele (UU):

Jméno             a          příjmení          začínajícího                učitele (ZU):

   Plán adaptace